bầu nhựa

Bầu ươm cây công trình có lỗ thoáng khí dày 0.6 mm

Loại bầu ươm thông minh rất nhiều còn gọi là Bầu Cây Công Trình hoặc Bầu Ươm Có... Đọc thêm »

Bầu ươm cây công trình có lỗ thoáng khí dày 0.6 mm

Loại bầu ươm thông minh rất nhiều còn gọi là Bầu Cây Công Trình hoặc Bầu Ươm Có Lỗ Thoát, vỉ nhựa ươm hạt, có độ bền cao. Loại bầu ươm cây, khay...
Đọc Thêm

Xem thêm

Bầu Ươm Cây Cảnh 30cm 40cm 50cm 60cm

Bầu ươm rễ cây hay bầu ươm thông minh là một khung bao đất quanh rễ nuôi dưỡng... Đọc thêm »

Bầu Ươm Cây Cảnh 30cm 40cm 50cm 60cm

Bầu ươm rễ cây hay bầu ươm thông minh là một khung bao đất quanh rễ nuôi dưỡng cây (tượng tự như chậu). Bầu ươm gồm hệ thống lỗ thông minh giúp đảm...
Đọc Thêm

Xem thêm