Nông dân sẵn sàng cho công nghệ 4.0

Spread the love

Về đề tài “Nông dân sẵn sàng cho nông nghiệp công nghệ 4.0”

Sáng 14/10 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức; Phát biểu tại diễn đàn Nông dân Việt Nam lần thứ 2 với chủ đề “Nông dân sẵn sàng cho nông nghiệp 4.0”. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Cần có nhận thức đúng đắn về “nông nghiệp 4.0”.

Làm nông nghiệp hiện đại phải ứng dụng công nghệ thông tin và các thiết bị hiện đại vào sản xuất. “Nông nghiệp 4.0” sẽ hỗ trợ người nông dân rất nhiều trong sản xuất; canh tác và tạo ra hàng hóa sản phẩm tốt, nâng cao hiệu quả kinh tế; giảm thiểu tác động xấu của môi trường.

Đây là điều tất yếu, nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng và Việt Nam không thể ‘lỡ chuyến tàu’ này”, Phó thủ tướng cho biết.

Trồng cà chua ghép
Trồng cà chua ghép

Những vướng mắc khi phát triển nông nghiệp công nghệ 4.0

Tuy nhiên, Việt Nam sẽ chịu nhiều rào cản để phát triển nông nghiệp 4.0. Cho nên phải tiếp cận khôn ngoan, thông minh để đem lại hiệu quả; lợi ích thiết thực cho cộng đồng, đem lại hàng hóa xuất khẩu.

Ngoài ra, nông nghiệp hay công nghiệp 4.0 đều mang lại rủi ro rất lớn cho những ngành có nhiều lao động. Do vậy khi phát triển cần quan tâm đến chuyển dịch lao động hợp lý,;  bởi hơn 40% lao động cả nước là làm nông nghiệp, 60% dân cư sống tại các vùng nông thôn.

GS. TS. Nguyễn Văn Bộ, nguyên Viện trưởng Viện Nông nghiệp Việt Nam; lưu ý cuộc cách mạng nông nghiệp 4.0 có vấn đề Nhà nước và người sản xuất cần quan tâm; đó là tiếp cận như thế nào.

Ông nêu ra 3 điều kiện cần. Thứ nhất là cần có hành lang pháp lý phục vụ cho người sản xuất, chứ không phải dành cho người quản lý. Hành lang pháp lý này phải minh bạch và dễ dàng tiếp cận. Lưu ý là cơ sở hạ tầng phải tương thích với trình độ người sản xuất. Ngoài ra, cần có cơ sở dữ liệu phù hợp với ngành hàng và thị trường.

Một điều kiện đủ quyết định thành công là người sản xuất và doanh nghiệp phải dũng cảm, tâm huyết với nông nghiệp.

“Chúng ta đã biết làm nông nghiệp nhiều rủi ro, nên các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp phải có bản lĩnh”, ông Bộ nói.

Những tín hiệu của ngành nông nghiệp hiện nay

Hiện nay, người nông dân trên cả nước đã và đang hưởng ứng, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Tuy vẫn chưa đồng bộ, chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và người sản xuất; nhưng đây cũng là một tín hiệu tốt cho nền nông nghiệp nước ta.

Mô hình sản xuất trong nhà lưới, nhà kính được áp dụng rộng rãi. Tùy vào quy mô sản xuất mà người dân có sự đầu tư khác nhau.

Tin Liên Quan