DÂY CÁP THÉP VÀ PHỤ KIỆN

Dây cáp thép là một sợi dây kim loại carbon, được cấu tạo từ 3 phần chính: lõi cáp, tao cáp và bó cáp. Tao cáp được cấu tạo từ nhiều sợi thép, xoắn lại với nhau quanh sợi lõi trung tâm. Kết cấu xoắn này khá giống với dây thừng. Dây cáp thép được ứng dụng khá nhiều, chủ yếu trong các hoạt động nâng hạ, neo giằng thiết bị, hàng hóa,…